Göteborgs naturhistoriska museum.

Område:
Projekt:

Offentlig miljö
Göteborgs naturhistoriska museum

Inredning till klassiskt museum.

Göteborgs naturhistoriska museum, den biologiska mångfaldens hus, och Göteborgs äldsta museum. Här görs ingenting av en slump. Vi bidrog med inredning som smälter in i miljön och lyfter fram det som är viktigt.