Stadshallen Lund

Område:
Projekt:
Arkitekt:

BS-Panelen
Stadshallen Lund
White Arkitekter, Hultin & Lundquist Arkitekter AB

Robusta lösningar.

Stadshallen i Lund öppnas upp mot staden och blir en självklar mötesplats för lundabor och besökare. Samtidigt som den kulturhistoriska byggnadens arkitektur förvaltas och utvecklas. Bland de robusta lösningar som valts finns våra BS-paneler.