Forum Medicum – Medicinska fakulteten Lund

Område:
Projekt:
Arkitekt:

BS-Panelen 
Forum Medicum – Medicinska fakulteten Lund
Henning Larsen Architects, Sweco Architects

Klinisk men varm atmosfär.

Forum Medicum är ett forum vid Lunds universitet. En miljö för informella och formella lärandeaktiviteter för studenter, lärare och gäster. På många av väggarna sitter våra BS-paneler som ger byggnaden en klinisk, men ändå varm atmosfär.