Älvrummet

Område:
Projekt:
Arkitekt:

Offentlig miljö
Älvrummet
White Arkitekter

Kreativ gestaltning med BS-panelen.

Älvrummet är ett häftigt besökscentrum på Lindholmen i Göteborg. Här visas en modell av framtidens innerstad. Vår BS-panel är en del av gestaltningen som har använts på ett kreativt sätt av White Arkitekter.